ข้อ ใด กล่าว ไม่ ถูก ต้อง เกี่ยว กับ การ เปลี่ยนแปลง ของ เทคโนโลยี

ข้อ ใด กล่าว ไม่ ถูก ต้อง เกี่ยว กับ การ เปลี่ยนแปลง ของ เทคโนโลยี

ข้อ ใด กล่าว ไม่ ถูก ต้อง เกี่ยว กับ การ เปลี่ยนแปลง ของ เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

       เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจากหลายด้านหรือปัจจัยต่างๆ เช่น ปัญหา ความต้องการ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ เศรษฐกิจ สังคมสาเหตุหรือ ข้อ ใด กล่าว ไม่ ถูก ต้อง เกี่ยว กับ การ เปลี่ยนแปลง ของ เทคโนโลยี ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเช่น เพื่อให้สิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการสามารถ แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการท างานของมนุษย์ เพิ่มความสะดวกสบายให้กับ มนุษย์มากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงของเครื่องใช้หรือวิธีการสะท้อนให้เห็นถึงองค์ความรู้ที่มนุษย์ค้นพบมากขึ้น และ น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และส่งผลต่อการด ารงชีวิตและสังคมของมนุษย์อย่าง ชัดเจน ข้อ ใด คือ ประโยชน์ ของ การนำ เทคโนโลยี สารสนเทศ ไป ใช้ งาน

สาเหตุหรือปัจจัย 5 ประการของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี มีดังนี้

ข้อ ใด กล่าว ไม่ ถูก ต้อง เกี่ยว กับ การ เปลี่ยนแปลง ของ เทคโนโลยี

  1. แก้ปัญหา ตอบสนองความต้องการ และเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์
  2. ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและคณิตศาสตร์
  3. ภาวะเศรษฐกิจหรือการเงิน
  4. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
  5. สังคมและวัฒนธรรมสมัยนิยมเป็นที่แพร่หลาย
สาเหตุหรือปัจจัย 5 ประการของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี มีดังนี้

ตัวอย่างเทคโนโลยี จากวันวานสู่วันนี้ โทรศัพท์

1. โทรศัพท์

ยังจำมือถือไซส์กระติกน้ำกันได้ไหม หลังจากนั้นผู้ผลิตก็เริ่มพัฒนาให้ขนาดมันเล็กลงจนพกพาได้สะดวกมากขึ้นและเล็กลงเรื่อยๆ รวมทั้งพัฒนาจอขาว-ดำให้เป็นหน้าจอสี แต่เมื่อเริ่มเข้าสู่ยุคสมาร์ทโฟนก็เริ่มพัฒนาให้หน้าจอใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ แถมยังใช้แอปพลิเคชันและเล่นเน็ตได้อีกต่างหาก ข้อ ใด กล่าว ไม่ ถูก ต้อง เกี่ยว กับ การ เปลี่ยนแปลง ของ เทคโนโลยี จนถึงขนาดที่ปัจจุบันสามารถทำธุรกรรมบนมือถือได้แล้ว

ตัวอย่างเทคโนโลยี จากวันวานสู่วันนี้ โทรศัพท์

โทรทัศน์

จากหน้าจอกระจกขาวดำที่พัฒนาเป็นโทรทัศน์สี ตามด้วยจอแบน จนถึงหน้าจอ LCD/LED ในปัจจุบัน พร้อมกับการพัฒนาขนาดหน้าจอและความละเอียดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงหน้าจอ 3 มิติและอินเทอร์เน็ต หรือแม้แต่แอพฯ ข้อ ใด กล่าว ไม่ ถูก ต้อง เกี่ยว กับ การ เปลี่ยนแปลง ของ เทคโนโลยี นั้นก็ยังใช้งานได้และสามารถเชื่อมต่อกับมือถือหรือคอมพิวเตอร์ได้สะดวกยิ่งขึ้น

โทรทัศน์

กล้องถ่ายรูป

ใช้ฟิล์มในการเก็บภาพ ฟิล์มม้วนนึงถ่ายได้แค่ 30 กว่ารูป ถ่ายเสร็จต้องไปให้ร้านถ่ายรูปอัดรูปให้ รูปออกมาไม่สวยก็ทำใจกันไป ข้อ ใด กล่าว ไม่ ถูก ต้อง เกี่ยว กับ การ เปลี่ยนแปลง ของ เทคโนโลยี เพราะตอนถ่ายมันดูตัวอย่างไม่ได้ แต่ปัญหาก็หมดไปเมื่อเข้าสู่ยุคกล้องดิจิทัล ไม้ต้องง้อฟิล์มอีกต่อไป เก็บรูปลงเมมโมรี่ ถ่ายแล้วไม่ถูกใจก็ลบทิ้งถ่ายใหม่ได้เรื่อยๆ และล่าสุดกล้องถ่ายรูปก็สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ถ่ายรูปแล้วแชร์บนโซเชียลเน็ตเวิร์คได้ทันทีด้วย ข้อ ใด กล่าว ไม่ ถูก ต้อง เกี่ยว กับ การ เปลี่ยนแปลง ของ เทคโนโลยี

เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากอดีตสู่ปัจจุบัน ข้อ ใด กล่าว ไม่ ถูก ต้อง เกี่ยว กับ การ เปลี่ยนแปลง ของ เทคโนโลยี ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัยหลายประการ กล่าวคือ

สามารถปรับปรุงการแก้ปัญหา ความต้องการ ความก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมได้

กระบวนการผลิต ลักษณะทางกายภาพ วัสดุใช้งาน กลไกการทำงาน การใช้งาน และประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของวัตถุ เครื่องมือ หรือวิธีการที่มุ่งแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของมนุษย์

เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ การเรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุและปัจจัยที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจะช่วยให้เราเข้าใจว่าออกแบบและสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงการเลือกและพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต ข้อ ใด กล่าว ไม่ ถูก ต้อง เกี่ยว กับ การ เปลี่ยนแปลง ของ เทคโนโลยี

กล้องถ่ายรูป