วิศวะ คอมพิวเตอร์

วิศวะ คอมพิวเตอร์

วิศวะ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นสาขาที่มีคะแนนการรับเข้าเรียนสูงสุดในบรรดาคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ เนื่องจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเนื่องจากเราต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อความอยู่รอด ดังนั้นสายงานนี้จึงเป็นที่ต้องการของตลาด และนั่นก็จะเกิดขึ้นในปี 2022 ด้วย!

มหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งในประเทศได้เริ่มเปิดสาขาที่เกี่ยวข้องกับบล็อคเชน

เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE)

เมื่อพูดถึง วิศวะ คอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นหนึ่งในห้าสาขาในการคำนวณ ซึ่งรวมถึงวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ วิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือระบบข้อมูลธุรกิจ

มหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งในประเทศได้เริ่มเปิดสาขาที่เกี่ยวข้องกับบล็อคเชน

จบวิศวะคอมแล้วทำอะไรได้บ้าง?

ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์

ในครั้งล่าสุด นักพัฒนาเว็บ ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน หรือ วิศวะ คอมพิวเตอร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นนักพัฒนาที่รับผิดชอบหลักในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บรรลุเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือซอฟต์แวร์ที่มีการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ เทคโนโลยีในอนาคต

และในแต่ละบรรทัด วิศวะ คอมพิวเตอร์ สามารถมีงานที่แบ่งออกเป็นหลายส่วน เช่น งานเว็บไซต์ จะมี Frontend Developer ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา UX/UI* ตามการออกแบบที่ผู้ออกแบบ UX/UI ได้ออกแบบและรับข้อมูลได้ จากส่วนหน้าเพื่อดำเนินการ ให้กับผู้ใช้ หรือรับข้อมูลจากผู้ใช้

*UX หรือ User Experience: พื้นที่ที่ผู้ใช้เห็นและสัมผัส

*UI หรือส่วนต่อประสานผู้ใช้: ส่วนที่ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์ได้

หลังจากนั้นผู้พัฒนาแบ็กเอนด์ วิศวะ คอมพิวเตอร์ จะควบคุมการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล งานของนักพัฒนาแบ็กเอนด์ที่จะเกี่ยวข้องกับระบบแบ็กเอนด์ หรือจัดการข้อมูลที่ได้รับจาก frontend และส่งไปยัง frontend เพื่อแสดงผล

โปรแกรมเมอร์

โปรแกรมเมอร์และนักพัฒนาตำแหน่ง วิศวะ คอมพิวเตอร์ ดูเหมือนจะเป็นหนึ่งร่าง พวกเขาทั้งหมดใช้ทักษะเดียวกันในการทำงาน แต่ความแตกต่างคือนักพัฒนาต้องใช้ทักษะในการสร้างโปรแกรมใหม่หรือพัฒนาโปรแกรมใหม่ ในขณะที่โปรแกรมเมอร์ทำงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามีคนจำนวนมากที่ทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์อิสระ

การทดสอบผลิตภัณฑ์ (การทดสอบซอฟต์แวร์)

น้อยคนนักที่จะรู้จักอาชีพนี้ แต่ผู้ตรวจทานผลิตภัณฑ์หรือเรียกสั้นๆ ว่าผู้ทดสอบ เป็นอาชีพที่สำคัญมากที่ช่วยตรวจสอบการไหลและข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์เฉพาะ เช่น แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ ประเมิน แล้วส่งกลับไปให้โปรแกรมเมอร์แก้ไขก่อน มาถึง มือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

นักพัฒนาบล็อกเชน

เทคโนโลยีบล็อคเชนเป็นเทคโนโลยีแบบเปิด ซึ่งหมายความว่าทุกคนสามารถแบ่งปันข้อมูลได้อย่างโปร่งใส และเพื่อให้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลหรือรหัสโปรแกรมจากซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้พัฒนาหรือประดิษฐ์ต่างๆ ได้

เนื่องจากเทคโนโลยีนี้ใช้ในอุตสาหกรรมการลงทุน สกุลเงินดิจิทัล (cryptocurrency) และนวัตกรรมทางการเงินยุคใหม่ เช่น “การกระจายอำนาจทางการเงิน” หรือ DeFi หมายความว่าตลาดวิศวกรรมกำลังเปิดสาขาพิเศษ “Blockchain และ DeFi” ทำให้เป็น อาชีพที่ใฝ่ฝันในอนาคต

 

จบวิศวะคอมแล้วทำอะไรได้บ้าง?

สาขาและอาชีพที่คล้ายคลึง

สาที่คล้าย วิศวะ คอมพิวเตอร์

  • เทคโนโลยีการบิน
  • การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • การพัฒนาซอฟต์แวร์
  • นักวิเคราะห์ระบบ 
  • วิศวกรรมมัลติมีเดีย เป็นอาชีพที่คล้าย วิศวะ คอมพิวเตอร์

 

สาขาและอาชีพที่คล้ายคลึง